Hijyen

Hijyen

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır.

 

Haccp

Gıda üretiminde İnsan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri önlemek, yok etmek veya asgari seviyeye indirmeyi amaçlayan bir sistemdir.

 

Sanitasyon

Sağlık için uygun koşulların yaratılması ve sürdürülmesi işlemidir. İnsanların sağlığının korunması veya tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Sanitasyon dendiğinde temizlik ve dezenfeksiyon akla gelmelidir.

 

Sterilizasyon

Bütün canlı mikroorganizmaların, canlı sporların, virüslerin ve viroidlerin öldürülmesi, ortamın canlılardan arındırılması işlemidir.

 

Dezenfeksiyon

Cansiz maddelerdeki patojen mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmeleri veya üremelerinin durdurulmasıdır.

 

Antiseptik

Mikroplari öldürebilen veya üremelerini durdurabilen maddelere denir.