Kullandığımız Markalar

Satın alma sürecimiz kalite yönetim sistemimizin ön gördüğü değerlerde ürün ve hizmet alımı yapmaktadır.  Projelerin ihtiyaç duyduğu ürün, hizmet  ve ekipmanlar anlaşmalı iş ortaklarımız tarafından haftalık aylık veya anlık olarak direkt yerinde çözüme ulaştırılması düşüncesiyle plânlanmaktadır. 

Satın alma sürecinde şu yöntemleri izleriz.

Kaliteli Ürün- Uygun Fiyat -  Lojistik Altyapı - Mali Yapısı - Firmanın  Genel Değerleri

Yerinde üretim anlayışıyla hizmet veren bir kuruluş olmamız nedeniyle ürün sevkiyatlarımızın anlaşmalı tedarikçilerimiz tarafından projelere yerinde ve zamanında ulaştırılması sistemimizin en temel unsurudur.
 
Tedarikçilerimizi seçerken kalite yönetim sistemine dayalı olarak iki aşamalı çalışma yapmaktayız.
 
1.  İSO  ve HACCP belgelerinin olmasını zorunlu tutarız. Kalite belgesi olmayan firmalardan kesinlikle ürün tedariği  yapılmamaktadır.  

2.  Kalite belgesi var ise firma yerinde ziyaret edilerek denetlenir ve uygunluk kriterlerine dayalı olarak değerlendirilir.